Telif Hakları

image
Globalleşen dünyada mevcut gümrük duvarları üreticileri diğer ülkelerdeki üreticiler ile rekabet etme zorunluluğu içerisine itmiştir.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda üretim gücünün, kalitesi ve kapasitesi önemini giderek yitirmekte, yerine üretilen malları daha iyi şartlarda pazarlama işlevini sağlayan telif hakları ( tescilli markalar, tescilli patentler gibi) almaktadır.

Bir ürüne veya hizmete ait fikri haklara sahip olan firmalar, o ürünün veya hizmetin pazarından en büyük payı almaktadırlar. Bu durumda telif hakkına sahip olmayan diğer üreticiler ise fason üretici konumuna gelmektedirler.

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısında şirketlerin toplam değerinin önemli kısmını sermaye, üstyapı, makine parkı ve teçhizatı gibi maddi varlıklar teşkil ederken, bu durum günümüzde tersine doğru gelişerek şirketlerin en önemli değerleri marka, patent, buluş ve tasarımlar olmuştur.

Başarıyı yakalamak isteyen şirketlerin en büyük sermayeleri marka ve teknolojileridir. Bu sebeple şirketler, sahip oldukları maddi olmayan duran varlıklarını sadece tescil ettirmekle kalmayıp etkin bir şekilde yönetmek zorundadırlar.

Telif Hakları ve Sanat

Telif hakları sadece şirketlerin maddi olmayan duran varlıkları ile sınırlı değildir. Sanatın evrenselliğini ve çeşitliliği göz önüne alırsak, sanat eserlerinin de kullanım hakkının sahiplerine verilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile her türlü bilimsel ve edebi eserler, müzik eserleri, güzel sanatlar, sinema ve bilgisayar program ve yazılımları telif haklarına konudur ve tescil edilmesi yani kullanım hakkının yaratıcısına verilmesi gerekmektedir.

Simurgsoft ile Fikri ve Sınai Haklar Tescili

Deneyimli vekilleri ile İstanbul, İzmir ve Ankara’ da hizmet veren Simurgsoft, fikri ve sınai hakların tescilinde uygun fiyatlar sağlayarak müşterilerinin yüzünü güldürmektedir.

Tescil işlemi verdiğimiz hizmetler…
Patent ve Faydalı Model
Endüstriyel Tasarımlar
Markalar
Coğrafi İşaretler
Entegre Devrelerin Topografyaları
İşletme Adları Yeni Bitki ve Hayvan Çeşitleri

Domain Tescil

image
En ucuz domain adı tescili yapan Simurgsoft, müşterilerinin talebi doğrultusunda ‘ com.tr’, ‘biz.tr’ ve ‘info.tr’ uzantılı alan adı tescil işlemlerini de gerçekleştirmektedir. Devamı..

Marka Tescil

image
Bir işletmenin ürün veya hizmetlerini bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere marka denilmektedir. Globalleşen dünyada ayrıcalıklı bir yere sahip olmak isteyen işletmelerin gelişen ekonomiden pay alabilmeleri için marka tescili yapmaları gereken en önemli husustur. Devamı..

Patent Tescil

image
Bir buluşun kullanım haklarına sahip olabilmek adına belirli bir süre zarfında buluşu yapan kişiye tanınan haklar ve bu hakların belgelenmesidir. Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısını tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır. Devamı..

YurtDışı Marka ve Patent Tescili

image
Türkiye’de yapılan bir buluşun, marka ya da patent tescil başvurusu sadece Türkiye sınırları içinde korunmaktadır. Daha kapsamlı bir koruma için yurt dışı marka tescilinizi yapıyoruz. Devamı..

Telif Hakları

image
Globalleşen dünyada mevcut gümrük duvarları üreticileri diğer ülkelerdeki üreticiler ile rekabet etme zorunluluğu içerisine itmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda üretim gücünün, kalitesi ve kapasitesi önemini giderek yitirmekte, yerine üretilen malları daha iyi şartlarda pazarlama işlevini sağlayan telif hakları ( tescilli markalar, tescilli patentler gibi) almaktadır. Devamı..