Patent Tescil

image
Bir buluşun kullanım haklarına sahip olabilmek adına belirli bir süre zarfında buluşu yapan kişiye tanınan haklar ve bu hakların belgelenmesidir. Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısını tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır.

Tescilden doğan hakların korunması sadece yurtiçinde olabileceği gibi, yurtdışı başvurusu ile uluslararasında hakların korunması da söz konusudur. Ancak tek bir başvuru ile bütün dünyada patent tescili yaptırmak mümkün değildir. Avrupa Patent anlaşması ve P.C.T ( Patent Birliği Anlaşması) gibi kuruluşlara tek başvuru ile üye tüm ülkelerde patent hakkı alınabilmektedir. Başvurular ülke bazında da mümkündür. Ancak bu yol oldukça maliyetli, uzun ve zor olmaktadır.

Yeni bir buluşun kullanım haklarını almak uzun süren ve oldukça maliyetli bir işlemdir. Bu noktada sanayiye uygulanabilir olmak kaydı ile faydalı model belgesi almak daha ucuza mal olmakta ve daha kısa sürmektedir. Faydalı model belgesi daha ziyade KOBİ’ leri desteklemek ve yaptıkları buluşun rakipleri tarafından hemen taklit edilmesini önlemek amacıyla uygulanan bir modeldir. Hızlı ve ucuz olması ile faydalı model KOBİ'lerin buluş yapması da özendirmektedir.

Kullanım hakkı incelemeli ve incelemesiz olarak iki kısma ayrılır, buluşun araştırılıp kullanım özelliklerine göre ve fonksiyonlarına göre verilmektedir. İncelemesiz olarak 7 yıl süre koruma sağlarken, incelemeli olduğunda ise 20 yıl süreyle koruma sağlamaktadır.

Türk Patent Enstitüsü’ne gerekli başvuruların yapılmasıyla beraber başlayan süreçte yapılan buluş ile ilgili belgeler tamamlanarak tescil işlemleri gerçekleştirilmeye başlanır.

Kullanım hakkına sahip olabilmek için yapılan buluşun daha önce yapılmamış olması ve bu buluşun sanayi ile tarım işlerinde kullanılabilir niteliklerde olması gerekmektedir.

Deneyimli vekilleri ile ilgili kullanım hakkı işlemlerini en uygun fiyatlar ile sunan Simurgsoft, tescil sonrası adres değişikliği, nevi ve unvan değişikliği gibi hizmetleri de vermektedir.

Domain Tescil

image
En ucuz domain adı tescili yapan Simurgsoft, müşterilerinin talebi doğrultusunda ‘ com.tr’, ‘biz.tr’ ve ‘info.tr’ uzantılı alan adı tescil işlemlerini de gerçekleştirmektedir. Devamı..

Marka Tescil

image
Bir işletmenin ürün veya hizmetlerini bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere marka denilmektedir. Globalleşen dünyada ayrıcalıklı bir yere sahip olmak isteyen işletmelerin gelişen ekonomiden pay alabilmeleri için marka tescili yapmaları gereken en önemli husustur. Devamı..

Patent Tescil

image
Bir buluşun kullanım haklarına sahip olabilmek adına belirli bir süre zarfında buluşu yapan kişiye tanınan haklar ve bu hakların belgelenmesidir. Buluştan doğan tüm hakların yaratıcısını tarafından kullanılabilmesi ancak tescil işlemi ile mümkün olmaktadır. Devamı..

YurtDışı Marka ve Patent Tescili

image
Türkiye’de yapılan bir buluşun, marka ya da patent tescil başvurusu sadece Türkiye sınırları içinde korunmaktadır. Daha kapsamlı bir koruma için yurt dışı marka tescilinizi yapıyoruz. Devamı..

Telif Hakları

image
Globalleşen dünyada mevcut gümrük duvarları üreticileri diğer ülkelerdeki üreticiler ile rekabet etme zorunluluğu içerisine itmiştir. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda üretim gücünün, kalitesi ve kapasitesi önemini giderek yitirmekte, yerine üretilen malları daha iyi şartlarda pazarlama işlevini sağlayan telif hakları ( tescilli markalar, tescilli patentler gibi) almaktadır. Devamı..